SoundWood Systems har udviklet et støjskærm system til montering på bygningers facader og gavle. I de senere år er behovet for at integrere støjskærme og solceller på bygningers facader og tagflader stedet markant. Af brandtekniske hensyn anvender vi i støjskærmens konstruktion en brandklasse godkendt facade-batt fra Rockwool med dokumenteret høj isolering- og absorptionsværdi.

Sektionerne opbygges nedefra på facader og gavle. De monteres med lange betonskruer i murværket. Når gavl eller facade er over 3.00 meter monteres T-stolper mellem sektionerne i murværket som illustreret i eksemplet herunder. I toppen af gavlen afsluttet systemet med et skråt hældende topbræt belagt med zink eller aluminimum, så regnvandet kan regne af. Afslutningen vælges individuelt af bygherre/kunde. Se montage princippet af sektionerne i illustrationen.

Skærmens opbygning: Skærmen kan afhængigt af formål fås med forskellige membraner mellem trælameller og isoleringsmateriale. Til lavere bebyggelse kan en UV beskyttende geo-tekstil dug anvendes. Til etagebyggeri i højden anvendes primært et UV beskyttende perforeret hårdt plastmateriale mellem isolering og trælameller, som beskytter mod, at fugle bygger deres reder i isoleringen.

Vi kan tilbyde

Kontakt os