Støjskærme omkring varmepumper er ofte nødvendige foranstaltninger af hensyn til naboer og din families ophold i haven. Varmepumper kan variere lidt forskellige i størrelsen men de flestes mål (b x l ) er omkring 40x100 cm, så vi har udviklet en "fit-all" skærm på mål 110 x 180 cm (b x l ), som passer omkring de fleste pumper. Højden på skærmen kan justere efter behov. Til opvarmning af større huse (130 m2+) kan varmepumper være op til 160-180 cm i højden. Den viste skærm er 160 cm høj og passer til en pumpe højde på 80-100 cm til opvarmning af mindre huse (50-130 m2). Støjskærmen består af 3 lukkede sider ud til haven og 3 støjabsorberende sider ind mod pumpens motor, som suger støjen ind i det støjabsorberende kork materiale.

 

Varmepumper udsender lavfrekvent støj. For at dæmpe denne type støj kræves det, at de 3 ydre vægge skal være ret tunge og massive. Vi tilbyder en sandwich konstruktion af træ yderst, fiberbeton i midten og kork inderst. Der bør være en pæn afstand mellem væggene og pumpen. Vores "fit-all" skærm har taget udgangspunkt i en afstand på ca. 40 cm til de 3 vægge med en pumpe bredde på ca. 40 cm. Højden på væggene bør være cirka 50% højere end pumpen. Pumpen skal stå på en fod af gummi dupper eller et andet blødt materialer, så der er mindst 5 cm luft mellem fliser og pumpe. Husmure af sten vil være meget støjreflekterende. Derfor består den eneste væg på skærmen af fiberbeton og kork. Fiberbetonen kan nemt mures fast til husmuren med mikro cement produkter fra f.eks. LIP, SIKA eller ALFIX.

 

Vi kan tilbyde

Kontakt os