Hegnsloven er en tør omgang juralæsning med en masse snoede bekendtgørelser.

Støjhegn er 200 cm i højden og ofte er der kun tilladt 180 cm i skellet. Men der kan være særlige servitutter, hævd og andre regler i hver enkelt sag, så man skal altid afstemme bestemmelserne med kommunen. Også i henhold til hvor skellet mellem grundejers grund og kommunens grund præcist går. Et støjhegn med højden 200 cm skal således sættes 20 cm fra skellet inde på din grund, hvis man kun må bygge i 180 cm højde i skellet. Vi har forsøgt at gøre hegnsloven lidt mere konkret og forståelig for Jer som kunde herunder.

 

Hvad betyder hegnsloven? 


Loven regulerer forhold mellem grundejere og mellem grundejer og kommune. Loven forklarer reglerne for dine egne hegn, som er placeret mindst 175 cm fra skel, samt for de fælles hegn, som du deler med din nabo.

Efter man har rådført sig hos kommunen er det en meget god ide at snakke med sine naboer. I nabosager er det ofte ikke kun et spørgsmål om at have loven på sin side men også et spørgsmål om følelser (gensidig respekt osv.).

Du må selv bestemme udseendet af dit eget hegn, så længe det ikke generer naboens udsigt eller på anden vis forstyrrer jeres fælleshegn.

 

Regel - egne hegn:

Egne hegn må ikke være højere end 1.80 meter plus afstanden til skellet.

Definition på "egne hegn": de hegn, som står inde på din grund i afstand fra skellet til naboer/kommune. Ønsker du at fjerne eller ændre et eksisterende eget hegn ind mod naboen, så skal naboen have besked om sagen fra dig mindst 1 måned før tidspunktet for denne handling.

Vedligeholdelse: du er forpligtet til selv at vedligeholde eget hegn - også den side, som vender ind mod naboen.

 

Regel - fælleshegn:

"I tilfælde af en strid, hvor du og din nabo ikke kan blive enige om jeres fælleshegn, er det muligt at få hegnssynet til at mægle mellem jer. Lykkes dette heller ikke, så træffer hegnssynet en afgørelse for jer". Prisen for et hegnssyn ligger p.t. på kr. 2009,00 (2023) i hele landet. Såfremt hegnssynet ender med at træffe afgørelsen, så vil det typisk være den part (nabo), som afgørelsen går imod, som skal betale for hegnssynet.

Særlige regler for Københavns kommune: hegnsloven gælder ikke i fuld udstrækning for Københavns kommune. I tilfælde af en nabostrid er det kommunens tekniske forvaltning, som træffer afgørelsen - Læs mere her

Vi kan tilbyde

Kontakt os