Skab ro med et støjhegn

Forestil dig at kunne drikke kaffe ude på terrassen i fred og ro, selvom bilerne drøner forbi lige uden for din have. Det er livskvalitet og velvære, som betyder noget, og som forebygger stress, koncentrationsproblemer og et dårligt helbred.

 

Støjhegnets effektivitet afhænger af korrekt konstruktion opsætning 

Et støjhegn dæmper trafikstøjen, men har kun den tilsigtede effekt, hvis hegnet er konstrueret korrekt i forhold til omgivelserne og monteret korrekt. Et korrekt udført støjhegn kan ofte dæmpe støjen med 8-10 dB. De fleste menneskers øre vil opfatte en 3-4 DB støjreduktion som en halvering af støjen.

Helt grundlæggende skal en støjskærm være totalt tæt - der må altså ikke være sprækker i hegnet, og det skal gå helt ned til jorden. Derfor er det også vigtigt, at hegnet er af så god kvalitet, at slid og vejrlig ikke forårsager sprækker og huller.

For at yde en effektiv støjdæmpning, bør hegnet veje mellem 15-25 kg/m2. Det behøver ikke at være et kompliceret bygningsværk. Men der er nogle grundlæggende krav, som skal være opfyldt afhængigt, at de faktiske forhold i det omgivende miljø, som hegnet opsættes i.

Eksempel A: du bor ud til et befærdet vej men der er ingen eller kun perifere bebyggelser på den modsatte side af vejen. I dette tilfælde vil støjen ikke blive reflekteret tilbage og hegnet behøver ikke nødvendigvis at absorbere lyden. Hegnet skal dog kunne forvirre lyden (med huller eller udskæringer eller lister) og være lavet af i et tykt materiale fx. 25-30 mm træ eller glas eller metal for at reducere lydens styrke. Den bløde dug, som absorberer lyden, er mindre relevant som en komponent i hegnet, da noget af lyden slås ud mod vejen men ikke vil blive reflekteret tilbage til støjhegnet igen.

Eksempel B: du bor ud til en befærdet vej, hvor der er tæt bebyggelse på vejens modsatte side eller et hegn hele vejen langs den modsatte side. I dette tilfælde er det vigtigt, at et af hegnets komponenter består af et blødt materiale tæt på eller direkte ud til lyden, som absorberer støjen, så den ikke kan reflekteres utallige gange frem og tilbage mellem den modsatte bebyggelse og støjhegnet.

Eksempel C: en privat have eller børnehave med stenfliser hvor lyden fra stenene reflekteres frem og tilbage mellem hegnet og fliserne. I dette tilfælde kan et ikke-absorberende hegn med huller eller udskæringer ind mod haven måske være nok til at sende lyden andre steder hen men et absorberende hegn vil helt sikkert suge lyden til sig, så den ikke reflekteres tilbage.

Et støjhegns funktion er at forvirre og bryde lydens retning, at absorbere lyden, og at standse lyden.

Virkningen af støjskærmen afhænger også af, hvor højt hegnet er. Visse typer støjkilder vil desværre ledes over hegnet. Regn med, at hegnet udelukkende skærmer mod bilstøjen fra den del af vejen, som du ikke kan se dvs., at hvis du kan se bilerne over hegnet eller i siderne af hegnet, så kan du også høre bilerne.

Ved hurtigkørende jævn trafik frembringes lyden mest af lavtsiddende støjkilder: dæk mod asfalt, hjul mod skinner - her kan støjskærmen være lavere. På steder med accelererende eller langsom trafik skal støjskærmen være højere.

Hegnsloven foreskriver, at man maksimalt må bygge 2.00 meter i højden i skellet til naboen. Ønsker man fx. et hegn på 220 cm, så skal man flytte hegnet 20 cm ind fra skellet, en højde på 240 cm vil sige 40 cm fra skellet osv.

 

Inddrag naboen

Det er ofte særligt nødvendigt at alliere sig med naboerne, når støjhegnet skal bygges, da en effektiv støjbarriere ofte vil kræve konsensus med nabolaget for at få lov til at bygge en støjskærm, som rækker ud over ens egen "egen grund". Læs mere om egenskaberne ved vores forskellige støjhegn under "VORES STØJHEGN". 

Vi kan tilbyde

Kontakt os